Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Komplette installasjoner

Mer enn teknisk kvalitet

Vi foretar komplette installasjoner i næringsbygg: Lys- og varmeanlegg, data-nettverk, brann- og innbruddsalarm, adgangskontroll og kameraovervåking.

Ulike serviceoppdrag og internkontroller er også viktige deler av vår portefølje. Som elektroinstallatør er det en selvfølge at vi skal utføre arbeid av høy teknisk og faglig kvalitet. Men vi skal gjøre mer. I ethvert prosjekt setter vi fokus på selve gjennomføringen. Tidsaspektet er viktig, det samme er kommunikasjonen med de involverte dersom ting ikke går som planlagt. Vi legger vekt på tett oppfølging og på fleksibilitet i en hver jobb. Det lønner seg alltid.

Hå Elektro er Registrert Elektroinstallatør og har sentral godkjenning UTF og KUT brannsikkerhet i bygninger. Vi er også medlem av NELFO. Vi har alltid nok folk. For større oppdrag hyrer vi inn ekstra bemanning.