Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Grisehus, Sør-Reime

Nyoppført bygg

Oppdrag: 

Automasjon, ventilasjon og fóring. Spesiell fokus ble lagt på belysningsdelen, og takbelysning ble i hovedsak benyttet.